3 มกราคม 2562 พัทลุงเร่งอพยพควายน้ำจากป่าพรุทะเลน้อย

ที่มา: https://www.innnews.co.th/regional-news/news_282039/

เกษตรกรเจ้าของควายน้ำในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง และ ต.บ้านขาว อ.ระโนด จ.สงขลา เร่งต้อนควายขึ้นมาจากป่าพรุทะเลน้อย กว่า 3000 ตัว นำมาใช้ในที่ปลอดภัย เพื่อเตรียมรับมือกับพายุปาปึก ที่คาดว่าจะพัดเข้าหาชายฝั่งภาคใต้ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน ในช่วงวันพรุ่งนี้โดยเจ้าของควายได้อพยพต้อนขึ้นมาไว้ริมถนนเตรียมที่พักไว้เพื่อความปลอดภัย หากรอให้ฝนตกหรือมีน้ำหลากท่วมเกรงว่าจะอพยพไม่ทัน ทำให้ควายที่อยู่ในพื้นที่ป่าพรุ อาจจะว่ายน้ำไม่ไหวและตายในระหว่างต้อนขึ้นฝั่ง นาย จับ สุขบัว อายุ 45 ปี เจ้าของควายน้ำในพื้นที่ป่าพรุทะเลน้อยกล่าวว่าได้รับการประกาศเตือนทางจังหวัด และทางสื่อโทรทัศน์ ไม่ได้นิ่งนอนใจ เตรียมพร้อมกับความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยต้อนควายขึ้นมาไว้ริมถนน ให้พ้นจากน้ำ และเตรียมหญ้าสำรองไว้อีกจำนวนหนึ่ง เพื่อประทังในช่วงพายุเข้าหรือฝนตกหนัก และหากอพยพมาไว้ริมถนนแล้ว ก็ได้เตรียมรถเพื่อต้อนควายขึ้นรถนำไปเก็บรักษาไว้ที่บ้านเพื่อความปลอดภัย ลดอัตตราการตายในช่วงที่มีฝนหนักและพายุ ในขณะที่เจ้าของควายรายอื่นก็อพยพควายขึ้นจากป่าพรุทะเลน้อยแล้วทั้งหมด เพื่อความไม่ประมาท female wrestling